Aleksis Çipras’tan makale

Aleksis Çipras’tan makale

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Efimerida ton Sintakton” gazetesine makale yazdı.

Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Efimerida ton Sintakton” gazetesine makale yazdı.

Çipras’ın yazdığı makalenin Rodop SYRIZA milletvekili Mustafa Mustafa’nın kişisel internet sitesinde yayınlanan Türkçe çevirisi şöyle:

«Sol politika, emekli maaşları ve zayıfların korunması, istihdam hakkı, adalet ve demokrasinin yeniden kazanılması için mücadele etmektir»

Üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken bir tespit olduğu kanısındayım. Özellikle de etrafımızdaki istikrarsızlık bulutları, aynı anda patlayan üç krizle, ekonomik kriz, toplumsal kriz ve mültteci sorunuyla birlikte yoğunlaşıyorsa.

Mahallemiz, Libya, Suriye ve Ukrayna’da yaşanan bölgesel çatışmalarla dolu bir üçgenin merkezindedir. Dini fundamentalizm Ortadoğu’da istikrarsızlığa neden olurken, Avrupa için direk bir terör tehdidi oluşturmaktadır.

Avrupa da önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Bir yandan aşırı muhafazakarlar, güney ülkelerini yağmalayan aşırı uçta, ekstrem ekonomik politikaları zorla kabul ettirirken, Avrupa Birliğindeki iç dengeleri, Grexit tehdidinde olduğu gibi, tehlikeye sokmaya tereddüt etmiyorlar.

Diğer yandan aşırı sağın popülist yaklaşımı sınırlara duvar örerek mülteci sorunuyla ilgili ortak karara bağlanan politikaları görmezden geliyor ve komşu ülkelerin sıkıntılarını artıyor.

Kemer sıkma poltikaları ile yabancı düşmanlığı sentezlenince, hatta terör saldırılarıyla da güçlendirilince, Avrupa’da aşırı sağı pekiştiren bir ortam oluşturuluyor. Bu noktada da, Avrupa’nın kazanımlarına karşı savaşan aşırı sağın yerine, kemer sıkma politikalarına karşı mücadele eden solu, Avrupa’nın düşmanı olarak görenlerin gafleti ortaya çıkıyor.

u durum karşısında Yunanistan, demokratik bir güç olarak yükselmeye, aşırı muhafazakarların yayılımcılığına karşı, tüm Avrupa’da ilerici güçlerin verdiği mücadelede baş rol üstlenmeye kararlıdır. Ülkemiz ve halkımız, etik açıdan ve simgesel olarak, hali hazırda Avrupa’da bu öncü güçlerin arasındadır.

Referandumla doruğuna ulaşan son yedi ayın müzakere süreci, Avrupa’daki demokrasi açığını gözler önüne sererken, kemer sıkma politikası yandaşlarını ortaya çıkarmıştır. Mülteci krizinde Yunanistan, dayanışma ve insanlık mücadelesi vererek, Avrupa’nın değerlerini ayakta tutmuştur. İç cephedeyse demokrasi ve yasalar önünde eşitlik mücadelesiyle, yolsuzluğa karşı çatışmasıyla, derin ekonomik ve toplumsal bir krizin yaşandığı dönemde, sol yönetim modelini oluşturmaktadır.

Tüm bu noktalar, reel şartlara uygun, oluşturulması gereken gerçekçi sol bir stratejinin çerçevesini belirlemektedir. Ne körü körüne bir çatışma, ne muhalafete geri dönüş, ne de hükümet sorumluluklarından gönüllü olarak vazgeçmek sol bir stratejiyi oluşturamaz.

Tam tersine sol strateji, her yerde ve her farklı cephede toplumsal bütünlüğü savunmaktır. Yeni gelir dağılımı ve yeni istihdamlarla krizden aşamalı çıkışın önkoşullarını yaratmaktır.

Güç dengelerini tekrar düzenlemek üzere toplumsal ve siyasi alanda, hükümet düzeyinde, Avrupa’da ilerici ittifaklar hedeflemektir. Βölgemizde barış ve işbirliğini güvence altına almayı acil ve zorunlu bir Avrupa hedefi olarak belirlemektir.

Şartlar tabbi ki zor. Mecliste onaylanan bütçe, varolan şartlar ve kısıtlamalar gereği, entegre bir yeniden dağılım çalışmasıydı.

Buna rağmen, anlaşmanın getirdiği kemer sıkma yükümlülüğü ve kısıtlamaları karşısında, sosyal politikamızı 820 milyon euro, hastanelerin finansmanını 300 milyon euro, Kamusal Yatırımlar projelerini 350 milyon euro değerinde bir kaynakla desteklemeye özen gösterdik. Eğitimde gerekli istihdam desteklendi ve yaklaşık 200.000 yeni iş imkanı oluşturuldu.

Hükümet poltikasını kınamak- Temmuz ayındaki referandumda “Evet»i destekleyen sendika liderleriyle işbirliği yaparak- tabii ki daha kolay ve daha rahat bir pratiktir. Fakat bu pratik bir plan ve bir sol politikası olamaz.

Sol politika, emekli maaşları ve zayıfların korunması, istihdam hakkı, adalet ve demokrasinin yeniden kazanılması için mücadele etmektir.

Hükümet, nihai hedefimize yönelerek, Yunanistan’ı kemer sıkma kıskacından kurtarmak üzere, bu mücadeleyi toplumla birlikte, ülke içinde ve ortaklarımızla olan müzakerelerde vermektedir.
Kimse kolay olacığını söylemedi. Solun kolay davalar için yetkili konumlara gelebileceğine inanan da saf ve tecrübesizdir. Yolu bizim açmamız gerekmektedir. Bunu da memleketimizdeki toplumsal güçlerle ve tüm Avrupa’daki ilerici güçlerle işbirliği içinde yapacağız. Biz birşeyler yapmadığımız sürece, gelecek kendiliğinden gelmeyecektir.

Yunanistan Başbakanı ve SYRİZA Genel Başkanı

Haberler