Belediye arazisindeki kaçak yapılara da af geldi!

Belediye arazisindeki kaçak yapılara da af geldi!

Çeşitli aflar içeren torba tasarı, Meclis’ten genişletilerek geçti. Öğrenci affına araştırma görevlileri, ‘imar barışı’na belediye arazisindeki kaçak yapılar da dahil edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre üniversite öğrencileri için getirilen af kapsamına, AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle araştırma görevlileri de eklendi. Buna göre eğitimi devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde ilgili üniversite yeniden yapılacak. Eğitimlerini tamamlamış öğretim görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde görevlendirilebilecek.

Süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlar, ‘terör örgütleri’ne veya Milli Güvenlik Kurulu’nca ‘devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, ya da irtibatı bulunduğu’ gerekçesiyle ilişiği kesinlenler kapsam dışında.

Torba yasada Hazine arazilerindeki kaçak yapılarla ‘yapı kayıt belgesi’ verilerek ‘barışılması’na ilişkin düzenlemeye belediye arazileri de eklendi. Buna göre, yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması durumunda, yapı kayıt belgesi sahipleri ve bunların yasal temsilcilerinin talebi üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek.

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ve Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar kapsam dışında.

Yapı sahipleri ile yapı denetim kuruluşları arasında imzalanacak hizmet sözleşmelerinin ilgili idarenin yanısıra mühendislik ve mimarlık meslek odalarına verilmesi hükmü ise tasarı metninden çıkarıldı.

Habere göre AKP, ikinci bir ‘af düzenlemesi’ hazırladı. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

Önergeyle, Boğaziçi sahil şeridinin ardından Çanakkale Yarımadası Tarihi Milli Parkı da imar affı kapsamı dışında tutuldu.

Haberler