Beşiktaş’ta istifa! “Usulsüzlükler var”

Beşiktaş’ta istifa! “Usulsüzlükler var”

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Remzi Özdemir, istifa ettiğini açıkladı. Özdemir istifa dilekçesinde kulüpte yaşanan usulsüzlükleri anlattı.

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Remzi Özdemir, istifa ettiğini açıkladı. Özdemir istifa dilekçesinde kulüpte yaşanan usulsüzlükleri anlattı.

Beşiktaş Postası’nın haberi;

Remzi Özdemir’in Beşiktaş JK Yönetim Kuruluna ilettiği istifa dilekçesi şöyle;

“Beşiktaş JK’nın 2013 yılı Olağan Seçim ve Sicil Kurulu’nda bulunan görevimi şahit olduğum bazı usulsüzlükler sonucu sona erdirme zorunluluğum doğmuştur. Şöyle ki;

Beşiktaş JK Tüzüğü’nün 10. maddesinin e bendinde üyeliğinde 5 yılını dolduran her bir üyenin en fazla 10 aday üyeyi takdim etme hakkı tanınmış ve açıkça sınırlandırılmıştır. Buna rağmen 2013-2014 yıllarında yeni üye önermelerinde bu hak misliyle aşılmış olup fahiş sayıda üye sayısına ulaşılmıştır. Bu husus ile ilgili olarak da Beşiktaş JK Denetim Kurulunun rapor sayfa 27 madde 7/1’deki konuyla ilgili resmi açıklamasını da işbu dilekçemde belirtmek isterim. Şöyle ki; “Beşiktaş K Denetim Kurulunun rapor sayfa 27 7/1’de konuyla ilgili resmi açıklaması: Yaptığımız incelemeler sonucunda önemli bir Tüzük ihlali ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bilindiği üzere Tüzüğümüzün 10. maddesinin e bendi açık ve net bir şekilde “üşelikte 5 (beş) yılını dolduran her bir üye, 1 (bir) takvim yılı içinde en fazla 10 (on) aday üyeyi taktim edebilir” demektedir. Ancak Tüzüğün emredici bu hükmüne rağmen 2013 ve 2014 yıllarında yapılan yeni üye önermelerinde birçok üyemiz bu rakamın çok üzerinde önermede bulunmuş olup bu üyelerimiz arasında Yönetim Kurulu ve Sicil kurulu üyeleri de bulunmaktadır. Tüzük maddesinin bu şekilde ihlali Denetim Kurulu’nun kabul edeceği bir husus değildir. Denilmektedir. Yukarıda tespiti kulüp denetim kurulu tarafından yapılan 2013-2014 yıllarında tüzükte bulunan yeni üye önerme maddesince yapılan ihlal de açık olarak gözükmektedir. Seçme ve Sicil kurulunun 5 asil üyesi tarafından 2 seneye yakın bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 1600 üye üzerinden imzalar atılıp kararlar alınmıştır. Ne yazık ki 65 yaş ve üzeri olan sicil kurulu üyelerinin Sedat KIVILCIM, Şağabettin ÖNKOL, Sevil DEMİR, Bülent SUNGUR ve Geçici Başkanlık görevini sürdürmekte olan Haluk METE’nin sağlık raporları olmadan attıkları ve aldıkları kararların geçerliliği toplum nezdinde tartışılması gereken bir konu durumundadır.
Abdullah ÖZDİL isimli şahıs üye olmamasına rağmen üye sıfatıyla her toplantıya katılmaktadır. Üye sıfatı olmadan toplantılara katılmakta olan Abdullah ÖZDİL tarafından atılan imzalar ve kullanılan oylar ile birlikte alınmakta olan kararların tarafımdan kabul edilmediğini işbu dilekçem ile beyan ederim.
Tüm bu anlatılanlar ışığında seçimle gelen Seçme ve Seçilme Kurulu’nun artık objektif tarafsızlığını yitirdiği, bağımsızlığını kaybederek maksadının dışına çıktığı anlaşılmaktadır. Bu husus hem Derneğe hem de üyelerine zarar getirecek niteliktedir. Yapılan usulsüzlükler ve de hukuka aykırı hareketler neticesinde vuku bulmakta olan bu olaylara ortak olmayacağımı bildirir işbu dilekçem ile de seçme ve seçilme kurulundan istifa ettiğimi tarafınıza arz ederim.
Tüm bu sebeplerden bahisle Seçme ve Seçilme Kurulu’nun istifa etmesinin lazım geldiği halde yapılan usulsüzlüklere ortak olmadığımı ve olmayacağımı bildirerek istifa dilekçemi sunarım. 29.03.2016
Remzi Özdemir…”

Remzi Özdemir ayrıca sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı;

“Beşiktaş çatısı altında bir aile bireyi olduğumuzu, sadece ve aslolanın Beşiktaş olduğunu biliyordum ve hep buna inandım ama son 1 yıldır yayınlanan Denetim Kurulu raporlarını okuma ve hiçbir aksiyon alamamak beni derin bir üzüntüye sokmuştur.

Ben büyük Beşiktaş taraftarına şunları söylemek isterim, lütfen kulübe üye olunuz. Lütfen kimsenin adamı olmayınız. Lütfen Beşiktaş’ın adamı olarak sadece ve aslolan Beşiktaş’a hizmet ediniz.

Bu sene şampiyonluğa ulaşacağız. Eğer var ise haklarım Beşiktaş camiasına helal olsun ama Beşiktaş’ı üzenlere haklarımı helal etmiyorum.

Saygılarımla,
Remzi Özdemir”

Haberler