Müslüman öğrencilere ayrımcılık yaptı, kovuldu

Müslüman öğrencilere ayrımcılık yaptı, kovuldu

Berlin’de iki yüksek okulda çalışan Wolfgang Hebold’un işine, Müslümanlara karşı ayrımcı ders içeriği kullanması nedeniyle son verildi.

Berlin’de iki yüksek okulda çalışan Wolfgang Hebold’un işine, Müslümanlara karşı ayrımcı ders içeriği kullanması nedeniyle son verildi.

Der Spiegel’in 26 Mayıs’ta yer verdiği habere göre Hebold Teknoloji ve Ekonomi Yüksekokulu ile Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu’nda sözleşmeli olarak matematik derslerine giriyordu.

Hebold’un derslerinde kadınlara ve Müslümanlara hakaret ettiği yönündeki şikayetler üzerine Yüksekokul yönetimleri savunmasını istedi. Savunmanın içeriği tatmin edici bulunmadı ve Hebold’un işine son verildi.

Hebold hakkında yapılan şikayetlere göre, akademisyenin dersi için verdiği ödevlerde ‘bir ülkedeki terör saldırıları ile o ülkenin nüfusundaki Müslümanların oranı arasındaki ilişki istatistiki olarak nasıl hesaplanabilir?’ ya da ‘Mısır’da kadın sünneti ile Mısır’ın Müslüman nüfusu arasındaki olası ilişki nasıl hesaplanabilir?’ gibi sorular yer alıyordu.

Çalıştığı yüksekokullar bu iddiaları önce fazla dikkate almadıysa, şikayetlerin artması ve Hebold’ün iddiaları reddetmeyip tutumunu sahiplenmesi üzerine işine son verildi.

Hebold cevabında, istatistiğin sadece sayılarla ilgili olmadığını, ders işlenirken kullanılan toplumsal örneklerin “gayet masum, politik olarak ortalamacı” olabileceği gibi “günlük hayatın içinden ve siyasi” olabileceğini ve bu durumda “kişinin anayasal hakkı olan fikrini açıklama özgürlüğünü kullandığını” yazdı.

Yüksekokullar ise kararlarında özgürlüklerin sınırsız olmadığını ifade etti: “Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlükleri korunması gereken temel haklardır. Ancak bunlar aynı zamanda sınırlandırılmıştır da. Ayrımcı ve insanlık dışı söylemleri kabul edemeyiz.”

Haberler