Önce Karakter

Önce Karakter

Sportif alanda zihinsel performans antrenörlüğü yapan NationalTurk yorumcusu Ersin Afacan’ın “Önce Karakter” başlıklı yazısı;

Ersin Afacan

Sportif alanda zihinsel performans antrenörlüğü yapan NationalTurk yorumcusu Ersin Afacan’ın “Önce Karakter” başlıklı yazısı;

Yetenekleri fiziksel ve zihinsel olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Fiziksel yetenekler, insanların doğuştan getirdiği ve zamanla geliştirdiği özelliklerdir. Yürüme, ayakta durma, koşma, görme, renk ve ses tonu ayırımı yapma, derinliği fark etme, el-kol-ayak gibi organları kullanma, bu organlar arasında kullanım koordinasyonu sağlayabilme ve parmakları işletebilme gibi özellikler fiziksel yeteneklerdir(1).

karakter

ABD’li efsane basketbol adamı olan J.R.Wooden’ın “Yetenek seni zirveye getirebilir fakat seni orada tutan karakterindir” (2) sözünü ülkemizdeki çoğu spor tesisinde “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada kalmanızı sağlayacak olan karakteriniz” tarzında görmek mümkündür. Yani bizimkilere göre insanı bir yere getiren yetenektir, karakter değildir. Demek ki ülkemizde altyapı olsun veya üstyapı olsun, oyuncu seçerken karaktere bakılmıyor. Halbuki oyuncu seçiminden yani transferden sonra karakter ararsanız geç kalırsınız. Onun için ÖNCE KARAKTER.

Bizi, hem birey hem de insan kılan bütün özelliklerimiz, kişilik kavramının içine girmektedir. Kişilik, mizaç (huy) ve karakter olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mizaç, kalıtsal davranış özellikleri iken karakter kişiliğin ahlaki yanını ifade eder. Örneğin tezcanlılık ve içedönüklük mizaç iken karakter özellikleri diye namus, sorumluluk, alçakgönüllülük gibi ahlaki kavramlar kastedilir (3). İnsanların sergiledikleri davranışlara kültürün de etkisi olduğu için karakterimizi içinde bulunduğumuz sosyal ortamlar yönlendirebilir. Çünkü insan, doğası gereği her şekle girmeye yatkındır. Erich Fromm’un ortaya attığı “sosyal karakter” teorisine göre de bir toplum, sosyal zorunlulukları karşılamak için insanlardan belli özelliklere göre davranmasını ister.

Sportif yaşama dair pek çok şey bütün dünyada aynıdır. Çünkü spor, evrensel bir olgudur. Bir branş için ihtiyaç duyulan yetenek, bütün dünyada aynıdır. Yetenekli oyuncuyu her yerde görebilirsiniz. Fakat sağlam ve iyi karakterli oyuncuyu her yerde göremezsiniz. J.R.Wooden’ın dediği gibi yeteneğiniz sayesinde ve biraz da şans ve torpille bir yerlere gelebilirsiniz ama o geldiğiniz yerde sizi tutacak olan karakteriniz yani sporcu kimliğinizdir. Bu kimlik de bir yerlere geldikten sonra kazanılmayacağı için spora başlandığı zaman fiziksel yeteneklerin eğitimi yanında zihinsel yeteneklerin eğitimi gerekli olmaktadır. Sporda karakter gelişimini de içeren zihinsel eğitim, MENTAL DESTEK ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla altyapı olsun veya üstyapı olsun, oyuncu seçerken önce karaktere bakılmalı sonra yetenekler üzerine değerlendirme yapılmalıdır. Çünkü yeteneğine aldanıp da aldığınız ama karakter olarak beğenmediğiniz oyuncuyu eğitmeniz, hem zaman alır hem de bunu becerebilecek bilgi ve görgü olarak donanımınız yoktur.

Bu nedenle J.R.Wooden’ın sözünden hareketle illa ki özenti ve taklit ile yeni bir söz yazılması ve tesislere asılması isteniyorsa “Sizi buraya getiren karakteriniz / sporcu kimliğinizdir. Burada kalmanızı sağlayacak olan da ortaya koyacağınız ve geliştireceğiniz yeteneğinizdir.” tarzında cümleler yazılabilir. Bu şekilde, hem sporculara hem de kulüp bünyesinde yer alan insanlara her şeyden önce karakterin geldiği iması verilmiş olunur ki Türkiye’deki mevcut spor kültürünün bu konudaki ciddi eksikliğini gidermek için bir nebze olsun faydalı bir iş yapılmış olunur.

Ersin Afacan / NationalTurk
KAYNAK
(1) Güney, Salih; Davranış Bilimleri, Nobel Yayınları, Ankara-2006, s.198
(2) Afacan, Ersin; Sportif Yaşama Yön Veren 200 Özlü Söz, Demfo, İzmir-2014, s.207
(3) Göka, Erol – Beyazyüz, Murat; Geçimsizler, Timaş Yayınları, İstanbul-2015, s.16

Haberler