TMSF’den Show TV’ye ilahiyatçı yönetici!

TMSF’den Show TV’ye ilahiyatçı yönetici!

TMSF’nin el koyduğu Show TV’nin başına yönetici olarak Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu Mehmet Ali Gökçe getirildi.

Mehmet Ali GökçeTMSF’nin el koyduğu Show TV’nin başına yönetici olarak Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu Mehmet Ali Gökçe getirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Show Tv’nin başına, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu bir isim getirildi. TMSF yönetiminde olan VGT’nin genel müdürü Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu Mehmet Ali Gökçe (56) Show TV’nin başına getirildi.

TMSF şu açıklamayla el koyduğunu duyurmuştu;

“TMSF Çukurova Grubun’dan olan alacaklarının tahsili amacıyla Grup’a ait Show Tv ve BMC’nin yönetimini devir aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. Tic. Aş ve BMC San. ve Tic. Aş’ nin yönetimini devralmıştır.

Daha önce de çeşitli zamanlarda yönetim ve denetimi TMSF’ye devrolunan şirketler, Çukurova Grubu ile yapılan protokoller çerçevesinde Gruba iade edilmişti. Ancak gelinen aşamada, Çukurova Grubu, protokol kapsamında ödemekle yükümlü bulunduğu borcunu zamanında ödememiş ve Ekim 2012 tarihinden bugüne kadar Fon tarafından kendilerine verilen makul sürede de temerrüt halini ortadan kaldırıcı ödeme yapmamıştır.

Bu durumda, ileride telafisi mümkün olmayacak kamu zararına yol açılmaması için ilgili borçlu grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına ve ilgili şirketlerin yönetim ve denetiminin Fon’a devri zorunluluğu doğmuştur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla, hakim ortakların doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.”

Haberler