Her Gün Alınan D Vitamini Kanser Ölümlerini Azaltıyor

Son yapılan araştırmaya göre her gün D vitamini almanın kanserden kurtulma şansını artırdığı ortaya çıktı.

 

Meta-çalışma, günlük D vitamini alımı ile kanser ölümlerinin azaldığını tespit etti.

Bir meta-analiz, kanser hastalarında küçük bir günlük D vitamini dozu almanın ölüm riskini azaltabileceğini buldu.

D vitamini almanın bir sonucu olarak kanser hastalarının ölüm oranı ortalama yüzde on iki azaldı. Etki özellikle yaşlı kişilerde ve D vitamini eksikliği olduğu gösterilen kişilerde belirgin. Buna karşılık, ayda bir verilen yüksek doz D vitamininin anlamlı bir etkisi olmadı.

D vitamini kemikleri güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur ve sinir ve kas sistemlerini destekler. Eksikliği ise raşitizme ve osteoporoza yol açabilir ve muhtemelen bunamayı da teşvik edebilir.

Normalde vücudumuz yeterince kendisi üretir, çünkü vitamin güneş ışığına maruz kaldığında derideki öncü bir molekülden oluşur. Ancak özellikle yaşlı insanlar ve kanser hastaları sıklıkla D vitamini eksikliğinden muzdarip.

D vitamininin kanserdeki rolü tartışmalı

Bununla birlikte, “güneş vitamini”nin kansere karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağı veya en azından kanserin sonuçlarını hafifletip hafifletemeyeceği tartışmalı bir konu.

Bazı çalışmalar bazı kanser türlerinde hafif düzeyde koruyucu bir etki bulurken, diğerleri önemli bir etki bulmamıştır. Bununla birlikte, önleyici etki oldukça şüpheli görünüyor: Alman Kanser Araştırma Merkezi’nden kıdemli yazar Ben Schöttker, “Mevcut çalışma durumuna göre, D3 vitamini almak muhtemelen kansere karşı koruma sağlamaz” diye açıklıyor.

Kanserden ölüm söz konusu olduğunda durum daha da belirsiz. Schöttker, “Kanser ölümlerine ilişkin önceki çalışmalar çok farklı sonuçlar verdi ve bunun nedenleriyle ilgileniyoruz. Konuyla ilgili önceki tüm çalışmaları yeniden değerlendirerek, bu konuda güvenilir sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunmak istedik” diyor.

Ölüm oranı yüzde 12 azaldı

Schöttker, ilk yazar Sabine Kuznia ve meslektaşları, meta-analizleri için, D vitamini alımının bir plasebo ile karşılaştırıldığı, toplamda yaklaşık 105.000 kanser hastasıyla yapılan 14 klinik çalışmayı değerlendirdi.

Hastalar ya 40 ila 4.000 IU gibi daha düşük bir günlük vitamin dozu ya da ayda bir kez 60.000 ila 120.000 IU’luk yüksek bir tek doz almışlardır.

Sonuç: D vitamini uygulamasının tüm varyantlarının plasebo grubuyla karşılaştırılması anlamlı bir etki göstermedi.

Vitamin, kanser ölümlerini yalnızca yaklaşık yüzde altı oranında azalttı. Bununla birlikte, veriliş şekli dikkate alındığında durum farklılaştı.

Günlük D vitamini alan kanser hastalarında, kanser ölümlerinde yüzde on ikilik istatistiksel olarak anlamlı bir azalma oldu. Buna karşılık, aylık yüksek tek dozlar, kanser mortalitesi üzerinde hiçbir etki göstermedi.

Schöttker ve ekibine göre bu sonuç, kanser hastalarının D vitamini alımından fayda sağlayabileceğini ve bunun – eğer D vitamini günlük olarak alınırsa – hayatta kalma şanslarını artırabileceğini kanıtlıyor. Araştırmacılar, günlük D3 vitamini dozlarının daha iyi etkili olmasını, aktif bileşenin daha düzenli biyoyararlanımı ile açıklıyor.

Daha detaylı analiz ayrıca, etkilenen kişiler 70 yaşından büyük olduğunda veya daha önce D vitamini eksikliğinden muzdarip olduğunda pozitif etkinin daha da büyük olduğunu ortaya çıkardı. “D vitamini eksikliği olan ve olmayan kişilere hedefsiz D3 vitamini uygulamasından sonra kanser ölümlerinde bu yüzde 12’lik azalmayı gözlemledik. Bu nedenle, aslında D vitamini eksikliği olan kişilerde etkinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu varsayabiliriz” diyor Schöttker.

DKFZ’den ortak yazar Hermann Brenner, “Bu çalışma, D3 vitamini uygulamasının kanser ölümlerini önlemedeki büyük potansiyelinin altını çiziyor” diyor ve ekliyor: “Düşük dozlarda düzenli alım, neredeyse ihmal edilebilir bir risk ve çok düşük maliyetlerle ilişkilidir.”

Kaynak: Alman Kanser Araştırma Merkezi

Hipokrat öneriyor:  “Bebeklerde D vitamini ne zaman başlanmalı?”

D3 K2 Vitamini fiyatı, faydaları

Hipokrat öneriyor: Çocuklarda D vitamini eksikliği

Exit mobile version