TMSF: Haberler yalan, Cem Uzan’a ödeme yapılması söz konusu değil

TMSF, “Uzan Grubu’nun Fransa’da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) açıklamasında, “TMSF Uzan Grubuyla ilgili tüm davaları titizlikle çok yakından takip etmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zarureti doğmuştur. Ülke içinde Uzan Grubu aleyhine açılmış hem ceza hem de hukuk davaları TMSF lehine sonuçlanmış ve bunun üzerine yurt içinde bulunan malvarlıkları ile ilgili haciz ve satış işlemleri gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Uzan Grubu’nun Fransa’da görülmekte olan davasıyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Uluslararası hukuk kuralları gereği yurt dışında bulunan borçlu mal varlıklarının satışının yapılarak tahsilat sağlanabilmesi için Türk mahkeme kararlarının, varlıkların bulunduğu ülke mahkemeleri tarafından tenfiz edilerek tanınmasının gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda Uzan Grubu’nun yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Paris Yüksek Mahkemesi’nde açılan davalardan birinde, kararı veren Türk Mahkemesinde görevli bir hakim ile iddianameyi düzenleyen savcının evli olması gerekçesi ile karar tenfize kabil bulunmamıştır. Oysa ki sözü edilen savcı, ilk soruşturmayı yapıp iddianame düzenleyen savcıdır. Kararı veren mahkemede hiçbir şekilde görev yapmamıştır.
Yargılama aşamasında görev yapan savcı farklıdır. Söz konusu gerekçe Türk Mahkemelerinde de ileri sürülmüş ancak bu durum Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı bulunmadığından yapılan itirazlar reddedilmiştir. Bu bakımdan Paris Mahkemesi’nin hukuka aykırı kararı bir üst mahkemede temyiz edilecek olup basına yansıdığı gibi henüz TMSF aleyhine kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Paris mahkemesinde görülen söz konusu davadan başka diğer ülkelerde de aynı içeriklerde açılan tenfiz taleplerimiz ile birlikte Uzan Grubu’nun yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. İddia edildiği gibi, TMSF tarafından Uzan Grubu’na bir ödeme yapılması ya da mal varlığı iadesi söz konusu değildir.”

Exit mobile version