AmerikaDünyaGündemManşet

ABD’deki Reza Zarrab iddianamesinin tam metni

ABD’de tutuklanarak cezaevine konulan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab hakkında savcı Breet Bharara tarafından hazırlanan iddianamenin Türkçe metni;

 

İDDİANAME

REZA ZARRAB, (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”)

CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”)

HOSSEIN NAJAFZADEH

Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası

1. Birleşmiş Devletler Yasası’nın (“BDY”) 1701-1706 Kısımları arasındaki 50. Başlıkta bulunan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (“UAEGY”) Başkan’a Birleşik Devletlerin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik sıra dışı ve olağanüstü tehditlerin üstesinden gelme yetkisi vermektedir. Kısım 1705’in bir bölümünde şu yer almaktadır: “Bir insanın bu başlığa dayanarak çıkartılan herhangi bir izni, kararı, düzenlemeyi veya yasaklama kararını ihlal etmesi, ihlal etmeye teşebbüs etmesi, ihlal etmek üzere komplo kurması veya bunların ihlaline neden olması yasadışıdır.” BDY 50 § 1705(a)

2. İlk olarak, 14 Kasım 1979 tarihinde çıkarılan 12170 No’lu İdari Karar’da Başkan (ABD Başkanı) “İran’daki durumun Birleşik Devletlerin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik sıra dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğu sonucuna vardı ve bu durumun üstesinden gelmek için ulusal alarm ilan etti.”

3. 6 Mayıs 1995’te Başkan, 12170 No’lu İdari Kararı muhafaza eden ve devamını öngören ve İran’a, Birleşik Devletler veya bir Birleşik Devletler vatandaşı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak diğer şeylerin yanı sıra herhangi bir ürünün, teknolojinin ya da hizmetin ihracatını, yeniden ihracatını, satışını ya da temin edilmesini yasaklayan 12959 numaralı İdari Kararı (birlikte “İdari Kararlar”) çıkartmıştır. İdari Kararlar, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’na İdari Kararları yerine getirmek için gerekli kural ve düzenlemeleri ilan etme yetkisi vermiştir. Bu yetki uyarınca Hazine Bakanlığı İdari Kararlarda hükmedilen yaptırımları uygulamak amacıyla İran’a Özgü İşlemler Düzenlemeleri (2013’te yeniden isimlendirilerek İran’a Özgü İşlemler ve Yaptırımlar Düzenlemesi, “İÖYD”) ilan etmiştir.

4. Federal Düzenlemeler Yasası’nın (“FDY”) 560.204’üncü Kısımında 31. Başlıkta yer alan ITSR, diğer hususlara ek olarak İran’a veya İran Hükümeti’ne Birleşik Devletler veya bir Birleşik Devletler vatandaşı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak diğer şeylerin yanı sıra herhangi bir ürünün, teknolojinin ya da hizmetin ihracatını, yeniden ihracatını, satışını ya da temin edilmesini (bazı belirli ve sınırlı istisnalarla birlikte) söz konusu bu ürünlerin, teknolojinin ve hizmetlerin İran’a veya İran Hükümeti’ne yönelik olarak yapıldığını bilen üçüncü bir ülkeye ihracatını, yeniden ihracatını, satışını ya da temin edilmesini de kapsayacak şekilde, Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu’nun (“YVKB”) izni olmadığı takdirde yasaklar.

5. İÖYD, buna ilaveten İÖYD’deki kurallardan kaçan veya bu kuralları ilga eden, bu kuralların ihlal edilmesine sebebiyet veren bu kuralları ihlal etmeye teşebbüs eden veya ihlal eden işlemleri de yasaklamaktadır. (FDY 31. Başlık, § 560.203)

6. İÖYD EK-A’da İran Hükümeti olarak tespit edilmiş kişilerin listesini içermektedir. Bank Mellat, İran Devletinin sahip olduğu bir bankadır ve Ek-A’daki listede yer almaktadır. The National Iranian Oil Company[1] (“NIOC”), İranlı bir Petrol Şirketidir ve Ek-A’daki listede yer almaktadır. Birleşik Krallık’ta bulunan İranlı Şirket Naftrian Intertrade Company Ltd. (“NICO”) ve İsviçre’de bulunan İranlı Şirket Naftrian Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”) Ek-A’daki listede yer almaktadırlar.

7. Bank Mellat ve onun tüm şubeleri ve bağlı kuruluşları 25 Ekim 2007 tarihinde veya buna yakın bir tarihte YVKB tarafından İÖYD, İran’a Yönelik Finansal Yaptırım Düzenlemeleri (“İFYD”), FDY’nin 31. Başlığı altındaki 561. Kısmı, Kitle İmha Silahları Üreticilerine Yönelik Yaptırım Düzenlemeleri (“KİSÜ Yaptırımları”), FDY’nin 31. Başlığı altındaki 544. Kısmı uyarınca Özellikle Belirlenen Vatandaşlar (“ÖBV”) olarak belirlenmiştir. Mellat Exchange Company (“Mellat Exchange”) Bank Mellat’ın sahip olduğu ve onun kontrolünde olan parasal konularda hizmet veren bir işletmedir.

8. 12 Temmuz 2012 tarihinde veya buna yakın bir tarihte YVKB, Hong Kong Intertrade Company (“HKICO”)Şirketi’ni İÖYD uyarınca ÖBV olarak belirlemiştir. YVKB buna ilaveten 24 Eylül 2012’de veya buna yakın bir tarihte çıkarılan 13599 no’lu İdari Karar uyarınca NIOC’u, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corp.[2]’un (“IRGC”) bir acentesi veya iştiraki olarak tanımlamış ve NICO, NICO Sarl ve HKICO’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Seifollah Jashnsaz’ı KİSÜ Yaptırımları uyarınca 23 Mayıs 2012 veya buna yakın bir tarihte ÖBV olarak belirlemiştir.

Sanıklar

9. Bu iddianamenin kapsamında yer alan zaman dilimi boyunca sanık REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), Türkiye’de ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, aralarında Türkiye’de bir holding şirket olan Royal Holding A.Ş.’nin (“Royal Holding”), Türkiye’de parasal hizmetlere ilişkin bir işletme olan Durak Döviz Exchange’in ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde parasal hizmetlere ilişkin Al Nafees Exchange LLC’nin (“Al Nafees Exchange”) de bulunmakta olduğu bir şirketler ağının sahibi ve yöneticisiydi. Royal Holding grup şirketlerine diğer şirketlerin yanı sıra Royal Emerald Investments da dahildir.

10. Bu iddianamenin kapsamında yer alan zaman dilimi boyunca sanık CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), sanık REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), Royal Holding ve bağlantılı kuruluşlarında çalışan bir işçisiydi.

11. Bu iddianamenin kapsamında yer alan zaman dilimi boyunca sanık HOSSEIN NAJAFZADEH Mellat Exchange’de kıdemli bir çalışandı.

12. Bu iddianamenin kapsamında yer alan zaman dilimi boyunca sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve aralarında Bank Mellat, Mellat Exchange, NIOC, HKNIC ve diğerlerinin bulunduğu başka desteklenmiş İranlı bireyler ve şirketler, Türk ve Emirlik şirketlerini kullanarak uluslararası finansal işlemler yaparak Birleşik Devletler yaptırımlarını (yukarıda sayılan) bu İranlı Bireyler ve işletmeler ve İran’da hizmet sağlanan diğer kişiler, İran Hükümeti ve IRGC’nin acente ve iştirakleri adına ve yararına Birleşik Devletlerin Bankalarından gizlemek için IEEPA, İÖYD ve İFYD’yi ihlal ederek Birleşik Devletlerin öngördüğü yaptırımlardan kaçınmışlardır. SUÇLAMA BİR (Birleşik Devletleri Dolandırmaya Yönelik Komplo) Soruşturma Kurulu şu ithamlarda bulunmaktadır:

13. En azından ve aşağı yukarı 2010 yılından, 2015 yılı dahil olmak üzere en azından ve aşağı yukarı 2015 yılına kadar, Birleşik Devletler’in veya herhangi bir Eyaleti’nin yargı alanı dışında başlamış ve işlenmiş bir suç kapsamında, aralarından en azından biri tutuklanıp New York Güney Bölgesi’ne getirilecek olan sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler Birleşik Devletleri veya onun herhangi bir kurumunu dolandırmak, Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu’nun çıkardığı uyguladığı ekonomik yaptırımlara ilişkin kanun ve düzenlemelerin uygulanmasına yönelik hukuki ve meşru yürütme işlevlerine ve işlemlerine zarar vermek, bunları zorlaştırmak ve engellemek için, bilerek ve isteyerek bir araya gelmişler, komplo kurmuşlar, suç ortağı olmuşlar ve anlaşmışlardır.

Açık Eylemler

14. . Komplolarını ileriye götürmek ve bunun hukuka aykırı amacını etkili kılmak için sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”) ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve diğer kişiler başka eylemlerinin yanı sıra aşağıda yer alan açık eylemleri gerçekleştirmişlerdir: a. 26 Ocak 2011 tarihinde veya buna yakın bir tarihte ismi burada sanık olarak belirtilmeyen ve yukarıda 7. Paragrafta açıklanan Mellat Exchange’in bir çalışanı olan komplocu (“CC-1”) ismi burada sanık olarak belirtilmeyen ve yukarıda 9. Paragrafta tanımlanan Al Nafees Exchange’in bir çalışanı olan ikinci komplo işbirlikçisine (“CC-2”) Al Nafees Exchange’in Mellat Exchange adına uluslararası finansal transferler yapmasına yönelik talimatların bulunduğu bir mail yolladı. Bu talimatların içinde “MAPNA tarafından transfer edilmiş” olarak tanımlanmış Kanada’da bulunan bir şirkete (“Kanadalı Şirket-1”) yapılan yaklaşık olarak 953,288.85$ tutarında bir ödeme bulunuyordu. MAPNA, inşaat ve güç santralleri konularında faaliyet gösteren İranlı Şirket MAPNA Group’a yapılan bir atıftır. b. 27 Ocak 2011 tarihinde veya buna yakın bir tarihte ismi burada sanık olarak belirtilmeyen komplo işbirlikçisi Royal Emerald Investments Birleşik Arap Emirlikleri’nden Kanadalı Şirket-1’e yaklaşık olarak 953,289$ tutarında bir Birleşik Devletler Bankası tarafından işlenen (“U.S. Bank-1”)uluslararası elektronik banka transferi gerçekleştirdi. U.S. Bank-1’e verilen transfer bilgisinde bu ödemenin sözde yangın teçhizatına ilişkin olduğu yer alıyor ve MAPNA Group’tan hiç bahsedilmiyordu. c. 28 Şubat 2011 veya buna yakın bir tarihte Mellat Exchange’den CC-1, Al Nafees Exchange’den CC-2’ye Mellat Exchange adına aralarında 4 transferin Birleşik Devletler para biriminde yapılacak dört transferin de bulunduğu uluslararası finansal transferlerin yapılmasına yönelik talimatların olduğu bir mail gönderdi. Bu talimatların içinde yaklaşık olarak 35,900$ tutarında Çin’de bulunan bir şirkete (“Çinli Şirket-1”) yapılan bir ödeme bulunuyordu. d. 1 Mart 2011 veya buna yakın bir tarihte CC-1, ZARRAB’a ve burada sanık olarak belirtilmeyen ve Royal Holding’in bir çalışanı olan komplo işbirlikçisine (“CC-3”) Birleşik Devletler para biriminde yukarıda Paragraf 14(c)de tanımlanan Mellat Exchange için yapılan dört transfer talimatının listesinin ekinde olduğu bir mail atmıştır. e. 2 Mart 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Türkiye’de bulunan ve iş burada sanık olarak belirtilmeyen suç ortağı, Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom, bir Amerika Birleşik Devletleri bankası (“A.B.D. Banka-2”) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’den Çin Şirketine-1 yaklaşık 35,900 dolar değerinde uluslararası elektronik transfere sebebiyet vermiştir. f. 9 Mart 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Mellat Exchange CC-1, AL Nafees Exchange CC-2’ya Mellat Exchange adına Amerika Birleşik Devletleri para biriminde bazı uluslararası finansal transferleri gerçekleştirmesine ilişkin talimatları içeren bir mail göndermiştir. Talimatlara yaklaşık 9,225 dolar değerindeki ödemenin Hong Kong’da bulunan bir şirkete (“Hong-Kong Şirker-1”) yapılması eklenmiştir. g. 24 Mayıs 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Mellat Exchange CC-1 ,Zarrab Jamshidy ve Royal Holdings CC-3’e konusu Farsça “Çok Acil!!!!” olan bir mail göndermiştir . Mailin ekinde şunlar bulunmaktadır: (1) yaklaşık 3,711,365 avro değerindeki uluslararası elektronik transferin uluslararası yaptırımlardan dolayı A.B.D. Banka-1 tarafından durdurulduğunu belirten “OFAC/Compliance”ın dikkatine bir HIZLI mesaj; (2) İran’daki benzin sahalarının gelişimine bağlı olarak sağlanan hizmetlere yapılan ödemeye ilişkin ifade; ve (3) Zarrab’a Mellat Exchange tarafından gönderilen Farsça mektubun bir bölümü: Yukarıdaki transfere ilişkin sürekli takiplerin sonuçlarına ve transfer veya gelirlerin kolaylaştırılmasına ilişkin Türkiye’de bulunan OFAC acentesi ile görüşülmesine dair önerinize dayanılarak, kredi başvurucusundan alınan bilgi aynı şekilde sonraki ve uygun eylem olarak yansıtıldı. h. 31 Mayıs 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Jamshidy, Mella Exchange Najafzadeh tarafından imzalanan ve Al Nafees Exchange tarafından gönderilen Tahran, İran’da yaklaşık 30 Milyon Amerikan dolarının Mellat Exchange’e gönderimini talep eden bir mektubun ekli bulunduğu maili Al Nafees Exchange’e göndermiştir. i. 1 Haziran 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Mellat Exchange CC-1 Zarrab’a Farsça “çok acil” konulu bir mail göndermiştir ve diğer şeyler de eklenmiştir: (1)” A.B.D OFAC Hazinesince uygulanan yaptırımlara ilişkin” yaklaşık 9,225 dolar değerindeki ödemenin A.B.D. bankası (“A.B.D. Banka-3”) tarafından bloke edildiğine dair HIZLI mesaj; (2) OFAC yüzünden yaklaşık 9,200 dolar değerindeki Hong Kong Company-1’e Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom tarafından yapılan ödemenin A.B.D. Banka-3 tarafından bloke edilmesini öneren Hong Kong Company-1 bankasından verilen mektup; (3) OFAC yaptırımları sonucunda yaklaşık 35,000 dolar değerindeki Hong Kong Company-1’e yapılan ikinci uluslararası transfer ödemesinin Amerika Birleşik Devletleri bankası (“A.B.D. Banka-4”) tarafından bloke edildiğine dair ikinci HIZLI mesaj ; (4) Najafzadeh tarafından imzalanan iki bloke edilmiş ödemelere ilişkin15 Mayıs 2011 tarihli Mellat Exchange tarafından Al Nafees Exchange’de bulunan Zarrab’ın akrabasına gönderilen mektup; ve (5) Najafzadeh tarafından imzalanan ve “Nafees Exchange aracılığyla” yapılan iki ödemeye ilişkin Mellat Exchange tarafından Durak Doviz Exchange’e gönderilen 1 Haziran 2011 tarihli mektubun bir kısmında Farsça şunlar belirtilmiştir: Yukarıda belirtilen miktarlar OFAC tarafından bloke edilmiştir ve bütün gerekli dokümanların sağlanarak söz konusu transferlerin gerçekleştirilmesi için tekrar edilen hatırlatmalara rağmen, maalesef ki, söz konusu transferler gerçekleştirilememiştir ve lehtarın hesabına yatırılamamıştır. Bundan dolayı, sizinle bahsi geçen konuya ilişkin iletişim kopukluğuna rağmen, ve benzer önceki durumlara ilişkin sizin mükemmel başarınızla ilgili olarak şunlar talep edilmiştir: 2 aylık geçiş sürecine ve Nafiss Exchange’in hatırlatmaları nedeniyle herhangi bir sonuçların eksikliğine ilişkin, sizin idarenizle bu durumu düzenleyin bu durum kapatılabilir. j. 3 Aralık 2011 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Zarrab ve Najafzadeh, Iran Merkez Bankası Genel Müdürüne gönderilmiş ve Zarrab’ın imzası için hazırlanmış Farsça taslak mektubunu teslim almıştır ve mektubun bir kısmında şöyle belirtilmiştir: Yaptırımlara karşı oynayan Asıl Lider (Ayatollah Khamenei) ve Markazi Bank’ın (Iran Merkez Bankası) itibarlı resmi görevlileri ve çalışanlarının rolü, yaptırımları akıllıca etkisiz hale getirmek ve hatta bu yaptırımları özel yöntemler kullanarak fırsata çevirmekti. Eğilimin yoğunlaştırmaya doğru hareket ettiği ve yaptırımların arttığı bir sır değildi ve İran İslami Devrimi öncü lideri Ekonomik Cihad yılı olarak ilan ettiğinden ötürü, yarım yüz yıllık döviz alım-satımında deneyimi olan ve Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Azerbeycan’da şube açan, Zarrab ailesi, anti-yaptırım politikalarına karşı para ve döviz alım-satımında her türlü işbirliğine katılma niyetlerini açıklamasını bizim ulusal ve ahlaki görevimiz olarak addetmekteydi. İslami İran’ın gayretli çocuklarının çabalarının ve işbirliğinin bütün uluslararası ve finansal alanlarda değerli ülkemizin gelişimini yükselen bir artış olarak sonuçlandırmasını ummaktayız. k. 7 Ocak 2013 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Zarrab iş burada sanık olarak belirtilmeyen suç ortağı (“CC-4”), Royal Holding çalışanına, Türk şirketi, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Türkmenistan’da bulunan bir enerji şirketine (“Türkmen Şirket-1) yaklaşık 600,000 dolar değerindeki uluslararası elektronik transfer talimatını içeren bir mail göndermiştir. l. 16 Ocak 2013 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Zarrab iş burada sanık olarak belirtilmeyen suç ortağına (“CC-5”) Birleşik Arap Emirliklerinde Gunes General Trading LLC tarafından Türkmen Şirket-1’e yaklaşık 1,000,000 dolar değerinde ödeme talimatını içeren bir HIZLI mesaj ekli mail göndermiştir. m. 16 Ocak 2013 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, Gunes General Trading LLC, iş burada sanık olarak belirtilmeyen suç ortağı, Amerika Birleşik Devletleri Bankası (“A.B.D. Banka-5) aracılığıyla Birleşik Arap Emirliklerinden Türkmen Şirket-1’e gerçekleştirilen yaklaşık 999,907 dolar değerinde uluslararası elektronik transferine sebebiyet vermiştir. n. 11 Kasım 2013 tarihinde veya buna yakın tarihlerde, iş burada sanık olarak belirtilmeyen suç ortağı (“CC-6”) Zarrab’a şunlar ekli bir mail göndermiştir: (1) Seifollah Jashnsac tarafından imzalanan ve “GİZLİ” olarak damgalanan HKICO’nun bankasına yöneltilen ve HKICO’nun hesabına yaklaşık 110 milyon avro transferi içeren HKICO tarafından gönderilen mektup; (2) uluslararası finansal transferi içeren NIOC tarafından gönderilen mektup; ve (3) Iran Petrol Bakanlığı Bakan Yardımcısına yöneltilen Türkmen Şirketi 1’e A.B.D. para birimi üzerinden ödeme yapması talimatını içeren 30 Mayıs 2013 tarihli Türkmen Şirket-1 tarafından gönderilen mektup. (Başlık 18, Amerika Birleşik Devletleri Kanunu, Kısım 371)

SUÇLAMA İKİ (Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı İhlal Etmek için Komplo) Soruşturma Kurulu ilave olarak şu ithamlarda bulunmaktadır:

15. En azından ve aşağı yukarı 2010 yılından, en azından ve aşağı yukarı 2014 yılına kadar, Birleşik Devletler’in veya herhangi bir Eyaleti’nin yargı alanı dışında başlamış ve işlenmiş bir suç kapsamında, aralarından en azından biri tutuklanıp New York Güney Bölgesi’ne getirilecek olan sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın Başlık 50, Birleşik Devlerler Yasası, Kısım 1701’den 1707’e kadar, Federal Düzenlemeler Yasası Başlık 31’in 560. Bölümü ve Federal Düzenlemelerin Başlık 31’in 561. Bölümünde düzenlenen lisansları, mahkeme kararlarını, düzenlemeleri ve yasaklamaları ihlal etmek ve ihlale sebep olmak için, birlikte, bilerek ve isteyerek bir araya gelmişler, suç ortağı olmuşlar, plan yapmışlar ve anlaşmışlardır.

16. Komplonun bir parçası ve amacı şuydu ki sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler, Birleşik Devletler Yasası Başlık 50, Kısım 1701’den 1707’e kadar ve Federal Düzenlemeler Yasası Başlık 31, Kısım 560.204’ü ihlal edecek şekilde Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı dâhilinde bulunan Yabancı Varlıklar Kontrol Makamının gerekli iznini almadan Birleşik Devletlerden İran ve İran Hükümetine uluslararası finansal işlemleri doğrudan veya dolaylı olarak ihraç ettiler, yeniden ihraç ettiler, sattılar ve sağladılar ve ihraç edilmesine, yeniden ihraç edilmesine, satılmasına ve sağlanmasına neden oldular.

17. Komplonun sonraki bir parçası ve amacı şuydu ki sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler, kaçınılan ve kaçırılan işlemlere müdahil oldular, ve kaçınma ve kaçırma amaçları taşıdılar ve Federal Düzenlemeler Yasasının Başlık 31, Bölüm 560, Birleşik Devler Yasasının Başlık 50, Kısım 1701’den 1707’ye kadar ve Federal Düzenlemeler Yasasının Başlık 31, Bölüm 560.203’te öngörülen yasakların ihlaline neden oldular ve bu yasaklarının bir veya daha fazlasını ihlal etmeye teşebbüs ettiler.

Açık Eylemler

18. . Komplolarını ileriye götürmek ve bunun hukuka aykırı amacını etkili kılmak için sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler bu iddianamenin 14. Paragrafında belirtilen açık eylemleri, buraya referansla dâhil edilmiş başka eylemlerin yanı sıra, gerçekleştirmişlerdir. 19. ( Birleşik Devletler Yasası Başlık 50, Bölüm 1705; Federal Düzenlemeler Yasası, Başlık 31, Bölüm 560.203, 560.204, 560.205, 561.202& 561.205; ve Birleşik Devletler Yasası Başlık 18, Bölüm 3238)

SUÇLAMA ÜÇ (Banka Dolandırıcılığı Suçunu İşlemek İçin Komplo) Soruşturma Kurulu ilave olarak şu ithamlarda bulunmaktadır:

19. En azından ve aşağı yukarı 2010 yılından, aşağı yukarı 2014 yılına kadar (2014 yılı dahil), Birleşik Devletler’in veya herhangi bir Eyaleti’nin yargı alanı dışında başlamış ve işlenmiş bir suç kapsamında, aralarından en azından biri tutuklanıp New York Güney Bölgesi’ne getirilecek olan sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi, 1344. Kısım’ı ihlal edecek şekilde banka dolandırıcılığı suçunu işlemek için bilerek ve isteyerek bir araya gelmişler, komplo kurmuşlar, suç ortağı olmuşlar ve anlaşmışlardır.

20. Sanıklar REZA ZARRAB’IN (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY’nin (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH’nin ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin Birleşik Devletler Kanunnamesi Başlık 18, 1344. Kısım’ı ihlal edecek şekilde bir finansal kurumu dolandırmak ve paraları, fonları, kredileri, malları, senetleri ve bir finansal kurumun sahip olduğu, emanetinde ve kontrolünde olan diğer malları yalan beyanlar, hileler ve sözler ile almak için tasarlanan planı kasten uygulamaları veya uygulamaya teşebbüs etmeleri kurulan komplonun bir parçası ve amacıdır.

Açık Eylemler

21. Komplolarını ileriye götürmek ve bunun hukuka aykırı amacını etkili kılmak için sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler bu iddianamenin 14. Paragrafında belirtilen açık eylemleri, buraya atıf yoluyla dâhil edilmiş başka eylemlerin yanı sıra, gerçekleştirmişlerdir (Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi, 1349. ve 3238. Kısımlar)

SUÇLAMA DÖRT (Kara Para Aklamak için Komplo) Soruşturma Kurulu ilave olarak şu ithamlarda bulunmaktadır:

22. En azından ve aşağı yukarı 2010 yılından, en azından ve aşağı yukarı 2014 yılına kadar, Birleşik Devletler’in veya herhangi bir Eyaleti’nin yargı alanı dışında başlamış ve işlenmiş bir suç kapsamında, aralarından en azından biri tutuklanıp New York Güney Bölgesi’ne getirilecek olan sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler Birleşik Devletler Kanunnamesi Başlık 18, Kısım 1956 (a) (2) A’yı ihlal etmek için bilerek ve isteyerek bir araya gelmişler, komplo kurmuşlar, suç ortağı olmuşlar ve anlaşmışlardır.

23. Sanıklar REZA ZARRAB’ın (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY’nin (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH’in ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin eyaletler arası ve yabancı ticareti ilgilendiren ve etkileyen bir suç kapsamında $10,000’ı aşan miktarlarda para araçlarını ve fonları Birleşik Devletler’in içinde bulunan yerlere Birleşik Devletler dışında bulunan yerlerden ve bu yerler üzerinden, belirlenmiş hukuksuz faaliyetin yani Suçlama İki’de iddia edildiği üzere İran’a hizmetlerin hukuksuz ihracatının ve bu iddianamede Suçlama Üç’te iddia edildiği üzere banka dolandırıcılığının devam etmesine katkıda bulunmak kastıyla Birleşik Devletler Kanunnamesinin 18. Bölümünün 1956 (a) (2) (A) Kısmını ihlal edecek şekilde taşıması, iletmesi, aktarması ve taşımaya, iletmeye ve aktarmaya teşebbüs etmesi komplonun bir parçası ve amacıydı.

Açık Eylemler

24. Komplolarını ileriye götürmek ve bunun hukuka aykırı amacını etkili kılmak için sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler bu iddianamenin 14. Paragrafında belirtilen açık eylemleri, buraya atıf yoluyla dâhil edilmiş başka eylemlerin yanı sıra, gerçekleştirmişlerdir. (Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi, 1956 (h) ve 3238. Kısımlar)

EL KOYMA İDDİASI (İkinci ve Üçüncü Suçlamalar)

25. Bu iddianamenin İkinci ve Üçüncü Suçlamalarındaki suçları işlemenin sonucu olarak sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH, Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi Kısım 981 (a) (1) (c) ve Başlık 28, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 2461 uyarınca, işlenen suçun sonucu olarak elde edilen kazanç miktarını temsil eden toplam para tutarı dahil anca bununla sınırlı olmamak üzere bu iddianamede Suçlama İki ve Üç’te iddia edilen suçların işlenmesi ile ilintili kazançları teşkil eden veya suçların işlenmesi ile ilintili kazançlardan elde edilen ayni ve şahsi tüm mallarını Birleşik Devletler’e vermelidir.

İkame Mallar Hükmü

26. Eğer sanıkların herhangi bir fiili veya ihmali sonucu; a) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi malın inceleme sonucunda yeri tespit edilemezse b) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal bir üçüncü kişiye devredilmiş veya satılmış veya emanet edilmiş ise; c) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal mahkemenin yargı yetkisi dışındaki bir alana yerleştirilmişse; d) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal önemli ölçüde değerini kaybederse; veya e) Yukarıda açıklanan herhangi bir el koymaya tabi mal kolaylıkla tekrar bölünemeyecek şekilde başka bir mal ile karıştırılmışsa; yukarıdaki el koymaya tabi malın değerine kadar olmak üzere adı geçen sanıkların herhangi diğer mallarına el koyulmasını istemek Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853 (p) uyarınca Birleşik Devletler’in niyetidir.

EL KOYMA İDDİASI (Suçlama Dört)

27. Bu iddianamenin Dördüncü Suçlamasında iddia edilen kara para aklama suçunu işlemenin sonucu olarak sanıklar REZA ZARRAB (nam-ı diğer “Rıza Sarraf”), CAMELIA JAMSHIDY (nam-ı diğer “Kamelia Jamshidy”), ve HOSSEIN NAJAFZADEH, Başlık 18 Birleşik Devletler Kanunnamesi Kısım 982 uyarınca, kara para aklama suçuna konu olan mal miktarını veya bu gibi mallarla ilişkilendirilebilen malları temsil eden para tutarı dahil anca bununla sınırlı olmamak üzere kara para aklama suçuna konu olan tüm mallarını ve bu mallarla ilişkilendirilebilen ayni ve şahsi tüm mallarını Birleşik Devletler’e vermelidir. İkame Mal Hükmü 28. Eğer sanıkların herhangi bir fiili veya ihmali sonucu; a) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir malın inceleme sonucunda yeri tespit edilemezse b) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal bir üçüncü kişiye devredilmiş veya satılmış veya emanet edilmiş ise; c) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal mahkemenin yargı yetkisi dışındaki bir alana yerleştirilmişse; d) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal önemli ölçüde değerini kaybetmişse; veya e) Yukarıda açıklanan el koymaya tabi herhangi bir mal kolaylıkla tekrar bölünemeyecek şekilde başka bir mal ile karıştırılmışsa; yukarıdaki el koymaya tabi malın değeri miktarına kadar olmak üzere adı geçen sanıkların herhangi diğer mallarına el koyulmasını istemek Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853 (p) uyarınca Birleşik Devletler’in niyetidir. (Başlık 18, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 981, 982; Başlık 21, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 853; Başlık …, Birleşik Devletler Kanunnamesi, Kısım 2461.)

_______(imza)______________ PREET BHARARA Birleşik Devletler Savcısı

Form No. USA-33s-274 (Ed. 9-25-58)

BİRLEŞİK DEVLETLER BÖLGE MAHKEMESİ NEW YORK GÜNEY BÖLGESİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Karşısında Sanıklar REZA ZARRAB, Nam-ı diğer “Riza Sarraf”, CAMELIA JAMSHIDY, Namı-ı diğer “Kamelia Jamshidy” ve HOSSEIN NAJAFZADEH.

İDDİANAME 15 Cr. (18 U.S.C. § 371; 50 U.S.C. § 1705; 31 C.F.R. §§ 560.203, 560.205; 18 U.S.C. § § 1349, 1956, & 3238.)

PREET BHARARA Birleşik Devletler Savcısı

[1] Ulusal İran Petrol Şirketi

[2] İran İslam Devrim Muhafızları Kuruluşu

 

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu