Manşet

Anayasa Mahkemesi’nden “Futbolda tarihi karar”

taraftar

FUTBOL HABERLERİ /Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerdeki sigara yasağının iptali istemini reddetti. Mahkeme ayrıca Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu açtı..

Anayasa mahkemesi, yapısı değiştirildikten sonra iki önemli karar verdi. Mahkeme, kahvehanelerdeki sigara yasağının iptali istemini reddetti. Yüksek yargıdan çıkan bir diğer önemli karar ise da “Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu açan karar oldu.

İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi de 5727 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki ”Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde” şeklindeki, tütün ürünleri tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan ”kahvehane” ibaresini, Anayasa’ya aykırı buldu. Daire, söz konusu bentteki ”kahvehane” ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın iptal istemini reddetti.

Mahkeme’nin verdiği diğer bir kararla da Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolu açıldı.

Ankara 2. ve İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 5894 sayılı Kanun’un 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı başvurdu.

İki davayı birleştiren Yüksek Mahkeme, ”Futbol müsabakası yayınlarının, TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF’nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesindeki cezai hükümler uygulanır” şeklindeki 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasını oy birliğiyle iptal etti. Heyet, iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin açtığı davada da 5894 sayılı Kanun’un, ”Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” ibaresinin, ”… ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümünü 2’ye karşı 13 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla iptal etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu