AileEğitimGünün OlayıSağlıkTürkiyeYaşam

SES Genel merkezi Domuz Gribi açıklaması yaptı

Sağlık örgütleri Ankara’da yaşanan domuz gribi salgın ve ölümün sağlık politikalarıyla açıklama yaptılar

SES Genel Merkezi domuz gribi salgını ve taşeron sağlık işçisinin ölümüyle ilgili açıklamalar yaptı.

SES Domuz GribiSağlık örgütleri Ankara’da yaşanan salgın ve ölümün sağlık politikalarıyla hızlanacağına dikkat çektiler, acil önlemler alınmasını istediler.

Sağlık politikaları salgını ve ölümleri artıracak.

SES Genel Merkezi yaptığı açıklamada, domuz gribi salgınında en büyük riskin yoksulluğa bağlı beslenme sorunları ve sağlık hizmetlerine erişimi engelleyen muayene ücretleri olduğuna, hükümetin ve sağlık bakanlığının politikalarıyla salgın ve ölüm riskinin arttığına vurgu yaptı.

Domuz Gribi ve ilk ölüm

SES Ankara Şubesi ise dün yaptığı açıklamada Ankara’da domuz gribinden ilk ölümün, en güvencesiz taşeron sağlık işçisi olduğunu belirtirken bakanlığın politikalarıyla bu süreci daha olumsuz hale getirdiğini ifade etti.

SES, domuz gribi salgınından başarıyla kurtulmak, en az kayıpla atlatabilmek için -bugüne kadar yeterince dillendirilmeyen- ama her birisi hayati önem taşıyan aşağıdaki önlemlerin acil olarak alınmasının zorunlu olduğunu açıkladı:

Domuz Gribi nasıl önlenir

• En büyük risk grubu, krizle daha da derinleşen ve sayıca artan işsizler ve yoksullardır. Çünkü vücut direncini azaltan en önemli faktör yoksulluğa bağlı yeterli ve dengeli beslenememedir. Bu kesimlerin beslenme, barınma, temiz su, temizlik malzemesi ihtiyaçları derhal karşılanmalı veya bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri miktarda nakdi ödeme yapılmalıdır.

Domuz Gribi ve Sağlık Hizmetleri

• Katkı ve katılım paylarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvuruların azaldığı bir gerçektir. Piyasalaştırılmış sağlık sistemimiz bir bütün olarak sorun olmakla birlikte, acil olarak, sağlık hizmetine erişimi kısıtlayan katılım payı (muayene ücreti), ilave ücretler kaldırılmalıdır.

• Sağlık kurumlarında sayıları 108 bine ulaşan taşeron çalışanları, gerek eğitim yetersizliği gerekse açlık sınırının altında kalan düşük gelirleriyle böylesi salgınların da açık hedefi durumundadır. Sağlık kurumlarında taşeron çalışanlar acilen eğitimden geçirilmeli ve ücretleri de yükseltilmelidir. Asıl olarak da, kadrolu çalıştırma esas alınmalıdır.

Domuz Gribi önlemleri

• Her türlü iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalan sağlık çalışanları için iş sağlığı ve iş güvenliği birimleri oluşturulmalıdır. Cerrahi maske, eldiven başta olmak üzere koruyucu önlemler alınmalıdır.

• Okulların tatil edilmesi yetmez, yeterli sayıda hizmetli personel istihdam edilmeli, sabun, deterjan gibi hijyenik maddeler ücretsiz sağlanmalıdır.

• Koruyucu sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez görevi toplumu bilgilendirmedir. Ancak, bilginin güvenilirliğini artırmak için Sağlık Bakanlığı işbirliğine yönelmeli, çelişkili açıklamalardan kaçınmalı ve ilk etapta aşı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

• Sağlık çalışanları, gebeler, 6 aydan küçük bebeği olan veya bakan kişiler, 6 ay–24 yaş grubu, 25–64 yaş grubundaki kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı veya immün sistem hastalığı olanlar risk grubunda bulunup istekleri halinde ücretsiz aşılanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu