Borsa İstanbulEkonomiGündemİş DünyasıSpor

SPK’dan Hasan Arat dahil üç borsacıya işlem yasağı ve suç duyurusu

SPK Ali Mahir Kadayıfçı ve Hasan Arat hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesi, Aycan Ferik hakkında zaten var olan işlem yasağı kararının tekrarlanmasına karar verdi

Bali

SPK Arat tekstil sahibi eski Beşiktaş yöneticisi Hasan Arat dahil üç borsacıya işlem yasağı getirilmesine karar verdi ve haklarında suç duyurusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa’da Hasan Arat’a ait Arat Tekstil hisse senetlerinde 2005 yılında yaptığı işlemlerde mevzuata aykırılıklar saptadığı üç yatırımcı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu ve borsalarda işlem yasağı getirdi, bir yatırımcıya da 50 bin YTL idari para cezası verdi.

Hasan Arat, Aycan Ferik ve Ali Mahir Kadayıfçı’ya suç duyurusu

SPK’dan yapılan açıklamaya göre,  Beşiktaş eski yöneticisi Hasan Arat’ın sahibi olduğu Arat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedinin 19 Ocak 2005-28 Şubat 2005 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; Aycan Ferik, Ali Mahir Kadayıfçı ve Hasan Arat hakkında Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, Ali Mahir Kadayıfçı ve Hasan Arat hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesi, Aycan Ferik hakkında zaten var olan işlem yasağı kararının tekrarlanmasına karar verdi.

Bu arada SPK, 19 Ocak, 24 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak ve 4 Şubat 2005 tarihlerinde Arat Tekstil hisse senedinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak gerekli özel durum açıklamalarını yapmayarak Kurul’un ilgili tebliğlerine beş kez aykırılıkta bulunması nedeniyle, her bir aykırılık için 10 bin YTL olmak üzere, Metin Kurtuluş Nevruz’a toplam 50 bin YTL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

NationalTurk

NationalTurk WorldNationalTurk English |  NationalTurk

NationalTurk World Son Dakika

https://www.nationalturk.com/tr/arat-tekstilin-sahibi-hasan-arat-rusyada-eczane-zinciri-kurdu/

yunanistan golden visa yurt disi emlak 2024

SPK İŞLEM YAPMA YASAĞININ TEDBİRLERİ HANGİ HALLERDE ALIR

Aracı kurumların, piyasada ‘oyuncu’, ‘manipülatör’ veya ‘spekülatör’ olarak bilinen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerinde belirli hususlar söz konusu olduğunda SPK borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesi kararı alır.

SPK‘nın işlem yapma yasağı getirilmesi kararı, piyasayı dolandırıcı işlemlerin önlenmesi, tasarruf sahiplerinin piyasaya olan güveninin sağlanması, piyasanın yerli ve yabancı bütün yatırımcılar nezdinde itibarının artması, dolayısıyla piyasanın büyümesi için aracı kurumların da piyasayı aldatıcı nitelikteki işlemlere kolaylık sağlayan uygulamaları ve tutumları engellemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için gerekmektedir.

SPK bu konuda aşağıda aracı kurumların dikkat etmeleri gereken başlıca hususlar belirtilmektedir.

1. Yapılan İşlemlere İlişkin Ses Kayıtlarının Düzenli Olarak Tutulması

Kurulumuz düzenlemeleri gereği aracı kurumların telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarını düzenli bir şekilde tutması ve talep edildiğinde Kurulumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Emirlerin Müşteri Emir Formuna ve Seans Takip Formuna Düzenli Olarak Kaydedilmesi

Aracı kurumların, merkez ve merkez dışı örgütlerinde aldıkları yazılı veya sözlü tüm müşteri emirlerini bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan müteselsil sıra numaralı ‘Müşteri Emir Formu’na kaydetmeleri gerekmektedir. Bu formlar esas alınarak tüm müşteri emirleri, aracı kurum merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen ‘Seans Takip Formu’na zaman önceliğine göre kaydedilir.

Zaman önceliği esasına uyulmasını teminen, tüm emirleri alınış zamanına göre sıralayabilecek bir sistem için gerekli altyapının oluşturulması zorunludur. Müşteri emirleri bu şekilde kaydedildikten sonra yerine getirilmek üzere borsaya iletilir. Borsaya iletilmek üzere emir kabul eden aracı kurumlar müşteri emirlerine ilişkin tüm bilgileri mevzuatta belirtilen süreler dâhilinde saklamakla yükümlüdürler.

3. Piyasayı Dolandırıcı Olduğundan Şüphelenilen İşlemlerin Kurulumuza Bildirilmesi

Aracı kuruluşlar, piyasayı dolandırıcı nitelikte olduğundan şüphelendikleri işlemleri gerekli incelemelerin yapılmasını teminen zaman kaybetmeksizin Kurulumuza bildirmelidirler.

4. Yorum ve Tavsiyelerde Bulunulmasına İlişkin Esaslara Uyulması

Kurulumuz düzenlemeleri gereğince, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunan veya bu bilgileri yayan aracı kurumların; yorum ve tavsiyelerini özenle hazırlamaları, bu tavsiyelerin objektif olmasına dikkat etmeleri ve ilgili sermaye piyasası aracıyla bağlantılı çıkar ilişkilerine yer vermeleri gerekmektedir.

5. Başkaları Adına Açılmış Hesaplar Üzerinden İşlem Yapılmasının Engellenmesi

Kurulumuzca piyasa dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şahıslar hakkında uygulanan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı gereğince, söz konusu kişilerin aracı kurumlar nezdinde borsada işlem yapmak üzere hesap açmaları mümkün değildir. İşlem yasağının amacı, piyasayı dolandırıcı işlem yaptığı tespit edilen kişilerin borsada işlem yapmaya devam ederek diğer yatırımcıların zarara uğramalarını ve piyasaya duydukları güvenin ortadan kalkmasını engellemektir.

Kurulumuz Karar Organı’nın 23.07.2010 tarihli kararı uyarınca Kurulumuzca haklarında işlem yasağı getirilen tüm gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu yasakları 01.10.2010 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu çerçevede, Kurulumuz tarafından 01.08.2010 tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler kapsamında işlem yasağı getirilecek şahıslar ve işlem yasaklı olmamakla birlikte başkaları adına açılmış hesaplardan işlem gerçekleştirenlerin, hesabını başkasına kullandıranların ve başkaları ile birlikte hareket etmek suretiyle işlem gerçekleştirenlerin tespiti halinde bu kişiler hakkında Kurulumuza bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Hasan Arat ve Ethem Sancak Fabrikayı Siirt’e taşıyacaklar

6. Vekâleten Yönetilen Hesaplar

Piyasa dolandırıcıları, kendi adlarına açılan hesapların yanı sıra kendi adlarına açılmış hesaplar bulunmadan doğrudan başkaları adına olan hesapları vekâleten yönetmek suretiyle yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemler gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle, aracı kurumların müşteri hesapları üzerinden vekâleten işlem yapılmasına ilişkin olarak Kurulumuz düzenlemelerine uygun davranmaları ve ayrıca aynı vekil tarafından yönetilen hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin aynı menkul kıymet üzerinde yoğunlaşıp yoğunlaşmadığı, işlemlerin belirli işlem kalıpları şeklinde olup olmadığı vb. hususlara özel olarak dikkat etmeleri gerekmektedir.

7. Müşteriyi Tanıma Kuralı

Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca aracı kurumların müşterilerini tanımaları gerekmektedir. Büyük miktarlı işlem gerçekleştiren müşterilerin tanınması özellikle önem taşımaktadır. Bu itibarla, hesap açılan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra müşterinin piyasalar konusundaki tecrübesinin, mali gücünün, yatırım tercihlerinin vb. aracı kurumlar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kurulumuz düzenlemeleri gereğince aracı kurumların yabancı banka ve aracı kurumların alım ve/veya satım emirlerini kabul etmeden önce, bu kurumlardan hesabına işlem yapılan müşterinin kimlik bilgilerinin verileceğine ilişkin bir taahhütname almaları gerekmektedir.

8. Müşterinin Mali Durumu ile Orantısız Emirler Verilmesi

Müşteri hesabından; müşterinin mali durumuyla orantısız dikkat çekici büyük miktarlı emirler verilmesi, kredi kullandırılması, kullandırılan krediye üçüncü bir şahıs tarafından teminat verilmesi şüpheli işlemler olarak kabul edilerek bu tür işlemlerin aracı kurum müfettişlerince takibe alınması ve konu hakkında Kurulun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin suç gelirlerinin aklanması amacıyla gerçekleştiriliyor olması da mümkün olduğundan, konuyla ilgili mevzuat gereği, şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü doğmaktadır.

9. Müşterinin Bilgi ve Tecrübesiyle Yapılamayacak İşlemler

Aynı şekilde müşterinin piyasalar hakkındaki bilgisi ve tecrübesiyle gerçekleştirmesi mümkün olmayan emirler vermesi veya işlem gerçekleştirmesi şüpheli işlem olarak görülüp, aracı kurum iç kontrol birimince gerekli incelemelerin yapılması ve Kurulun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

10. Menkul Kıymet ve/veya Nakit Virmanları

Değişik aracı kurumlar nezdindeki müşteri adına açılmış hesaplara veya başka kişilerin hesaplarına sürekli menkul kıymet ve/veya nakit virmanı yapılmasına ilişkin talimatlar alınması da şüpheli işlemler olarak görülmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

11. Kasa ve Banka Hesapları Kullanılarak Yapılan Nakit Virmanları

Uygulamada hesaplar arasında gerçekleştirilen nakit virmanlarının aracı kurum ve banka kasa hesapları üzerinden nakit tahsilât veya nakit ödeme kayıtlarıyla yapıldığı görülmektedir. Aracı kurumların sorumluluğunu doğuran ve iki hesap arasındaki ilişkinin gizlenmesini sağlayan bu tür kayıtların yapılmasından kaçınılmalıdır.

SPK BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİNDE İŞLEM YAPMA YASAĞI UYGULAR.

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller

MADDE 5 –

(1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında,
incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

(2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kurulca haklarında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kişiler hakkında Kurul tarafından
borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

(3) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin, incelemeye konu fiilleri başka kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden
gerçekleştirmeleri halinde, hesapları kullanılan kişiler hakkında da Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Rüyalarınızın Adası Bali
Konserler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Maldivler Turu
Başa dön tuşu