FutbolGündemManşetMedyaSpor

Engin Baytar’ın 11 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Engin Baytar’a verilen 11 maçlık cezayı onadı… Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar’a PFDK’nın verdiği 11 maç cezanın ardından yapılan itiraza Tahkim Kurulu cevap verdi / Galatasaray Haberleri

Tahkim Kurulu, PFDK’nın 11 maç ceza verdiği Galatasaraylı Engin Baytar’ın cezasını onadı. İşte o açıklama;

Galatasaray AŞ.’nin futbolcusu Engin Baytar ile ilgili PFDK’nın 16.08.2012 tarihli ve E. 2012-2013/3, K.2012-2013/3 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/175 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ’yi temsilen Av.Mahinur DENGİZ katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Müsabaka görüntüleri izlendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Galatasaray AŞ futbolcusu Engin Baytar’a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 45/2-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın müsabaka hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın ihraç sonrası taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, olayın oluş şekli itibariyle cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılmayı gerektirmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Futbolcu Engin Baytar’ın müsabakanın 4. Hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Kabule göre, Futbolcu Engin Baytar’a verilen cezalara konu her bir eylem için FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezasına hükmolunması gerektiği gibi saldırı eylemi nedeniyle FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca verilecek para cezasında da temel cezada olduğu gibi alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca FDT’nin 35/4 maddesi uyarınca verilen 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

Neticeten PFDK’ca futbolcu Engin Baytar’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 11 resmi müsabakadan men ve 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/186 K.); karar verilmiştir.”

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu