Ekonomi

Deprem Bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği Yürürlüğe Girdi

Depremin etkilediği 11 şehirde işten çıkarma yasaklanırken kısa çalışma ödeneği de yürürlüğe sokuldu.

Yurt Dışı Konserler

Deprem nedeniyle ilan edilen OHAL kapsamında, çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il ve ilçelerdeki işyerlerinde kısa çalışma ödeneği verilecek. Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne göre, kısa çalışma ödeneği; söz konusu işyerlerinde uygunluk tespiti beklenmeksizin işverenlerin başvurusu doğrultusunda uygulamaya konulacak.

İş sözleşmesi bulunan ancak deprem etkilerden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna dayanan yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile işyerlerinin kapanması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen ve herhangi bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.

Nakdi ücret desteği için OHAL süresince sağlanacak ve daha önce başlatılabilecek hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre boyunca verilecek. Bu kişilerin genel sağlık sigortasına ilişkin primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler OHAL süresince uzatıldı.

Bu kapsamda, işverenlerin işçi ücretlerinden yapılacak ücret kesme cezalarının Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine 1 ay içinde yatırılmasına yönelik süre de OHAL süresinde uzatıldı.

Kararnameyle ayrıca istihdamın korunmasına yönelik bazı tedbirlerde alındı. OHAL ilan edilen illerde her türlü iş sözleşmesi, OHAL süresince; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek.

Bu hükme aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için, fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Kararnameye sosyal güvenlik alanında alınacak tedbirler kapsamında, OHAL ilan edilen illerde bulunan veya buralarda sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri 6 Şubat ve
sonrasını kapsaması halinde OHAL süresince kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun ilgili hükümlerinde muaf olacak. Bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sunması gereken ancak depremin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödenmesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecek. Faiz ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları SGK tarafından OHAL süresince ertelenebilecek.

Yunanistan Golden

NationalTurk

NationalTurk gazetesi, yazarları ve yorumcuları en doğru ve tarafsız olarak gündeme dair en önemli haberleri size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu